LUISTER NU

 BEKIJK NU

 GERARD HULSINKPLEIN

 INFO@GLAZENHUISOOTMARSUM.NL

 06-5555-3738

Doelen

De goede doelen van 2024

Er zijn maar liefst 14 doelen gekozen en het mooie is wel dat het ook hele diverse doelgroepen zijn. Er is dit jaar gekozen voor een iets andere opzet dan in de vorige edities: Tien doelen hebben een relatief klein bedrag aangevraagd. Deze editie kiezen we er voor om eerst voor deze doelen geld op te halen. Dan gaat het samen om een bedrag van 21.500 euro. Op deze wijze kunnen deze 10 genomineerde goede doelen datgene realiseren waar ze om gevraagd hebben. Bij het bereiken van dit geldbedrag, en we gaan er vanuit dat we dit zeker halen, zijn alle pijlen gericht op de vier overgebleven doelen, die een groter bedrag nodig hebben. Alles wat we boven de 21.500 euro aan geld verzamelen, wordt evenredig verdeeld over deze vier goede doelen.

In een notendop willen we de goede doelen de revue laten passeren:


1. Open eettafel Ootmarsum
Elke tweede dinsdag van de maand wordt er door ouderen, die hier behoefte aan hebben, gezamenlijk gegeten. Het is een initiatief van de Stichting Welzijn Tubbergen en Dinkelland en wordt door vrijwilligers gedragen. De organisatie wil van het bedrag graag tafelkleden en servies aanschaffen om het allemaal wat gezelliger te maken. Voor hen wordt een bedrag van 1500 euro gereserveerd.
 

2. Museum Natura Docet Denekamp
Natura Docet is het oudste natuurhistorisch museum van Nederland. De jaarlijkse subsidie door de provincie Overijssel is stopgezet en daardoor heeft het museum grote moeite om het hoofd boven water te houden. Zij ontvangen 2500 euro.

3. Ontmoetingsgroep Jong Dementie Noord Oost Twente
Er komen steeds meer jonge mensen met een vorm van dementie (jonger dan 65). Op dit moment leven er 15.000 jonge mensen met dementie. In Twente zijn er nog maar weinig voorzieningen voor deze groep. Ze komen samen bij zalencentrum Rouwhorst. Ze willen graag een laagdrempelige voorziening blijven in Noord Oost Twente om een plek te kunnen bieden aan iedere jongere met dementie. Zij ontvangen van het Glazen Huis 2500 euro.

4. Onderwijsmuseum 
Het Onderwijsmuseum Educatorium is gehuisvest in twee Rijksmonumenten. Op de bovenverdieping is sprake van een hoogteverschil. Dit moet met een lift opgelost worden, zodat elke bezoeker, en zeker de mindervalide mensen,  het museum volledig kunnen bezoeken en bekijken. Het Glazen Huis heeft voor dit doel 3500 euro gereserveerd.

5. Tafeltennisclub Batje Better
Deze tafeltennisclub, ontstaan uit een initiatief van de stichting Welzijn Ouderen Tubbergen-Dinkelland, wil graag een nieuwe wedstrijdtafel. De pakweg 18 leden hebben drie tafels in Het Damast, maar de derde is er één met krommingen en in feite niet meer te gebruiken. Batje Better wil dus graag een nieuwe tafeltennistafel. Het Glazen Huis schenkt hen 1000 euro.

6. Zangvereniging Ootmusica
Dit enthousiaste koor verzorgt regelmatig optredens in verzorgings – en bejaardentehuizen. Een piano is niet altijd aanwezig en dus wil Ootmusica graag de beschikking krijgen over een elektrische piano/keyboard, zodat de dirigent het koor muzikaal kan begeleiden. Bewoners genieten erg van deze zangavonden en het koor laat hen ook meezingen met bekende nummers van vroeger en ook dan is de begeleiding van een keyboard een meerwaarde. Voor dit initiatief ontvangt het koor 2500 euro.

7. Gehandicapten Ganzenbord
Eén keer per jaar organiseert een groep vrijwilligers (gehandicapten) een ganzenbord spel, om de kinderen van groep 8 van de basisschool kennis te laten maken met hoe het is om gehandicapt te zijn. De leerlingen komen daadwerkelijk in aanraking met mensen, die blind zijn, last hebben van COPD, getroffen zijn door MS of anderszins gehandicapt door het leven gaan. Er zijn kosten aan verbonden om dit ook aan jonge mensen te laten zien hoe het is om zo door het leven te gaan. Zij zijn genomineerd voor 500 euro. 

8. Kinder – en tienerkoor
Het kinder – en tienerkoor wil heel graag als een eenheid naar buiten treden. Daarom willen ze graag vesten aanschaffen. Dat heeft met die uniformiteit te maken, maar ook zeker met de vaak koude kerk, waarin ze optreden. Dan is een vest geen overbodige luxe. Het koor bestaat al heel lang en zorgt bij optredens altijd voor veel positieve reacties. Zij strooien hun vrolijke zang de wereld in om het stadje Ootmarsum nog mooier te maken. Voor het kinder – en tienerkoor wacht een bedrag van 2500 euro.

9. Keistenenbloazers
De Keistenenbloazers uit Agelo staan bekend als een bijzonder enthousiast carnavalsorkest. Om dit te kunnen continueren is nieuwe aanwas nodig en dus willen ze graag de Agelose jeugd opleiden voor dit dweilorkest. Agelo is een kleine buurtschap, maar speelt toch een belangrijke rol in Noord Oost Twente. Om juist deze buurtschap leefbaar te houden is deze kapel van belang en tevens vieren de Keistenenbloazers hun 40-jarig jubileum. Voor hen wacht een bedrag van 2500 euro.

10. Sporro
Sporro is een nieuw initiatief en staat voor ‘Sport rotatie Ootmarsum’. Zij willen meer mogelijkheden in sporten in de Siepelstad vergroten. In april organiseerden zij de Sporro Games en de reacties waren hartverwarmend. Om een tweede editie mogelijk te maken is er ook voor deze activiteit geld nodig. Een activiteit, die niet alleen laagdrempelig is, maar ook een gezellige en verbindende uitstraling heeft. Sporro Games mag rekenen op 2500 euro.  

De vier ‘grote’ doelen

11. Gerardus Majella
Het blijft een heerlijke ervaring om ‘de wind in je haren te voelen’. Het verzorgingstehuis Gerardus Majella wil graag een nieuwe duofiets aanschaffen om zo met bewoners de natuur in te trekken of een bezoek te brengen aan het mooie Ootmarsum om daar te genieten van de vele bezienswaardigheden. Ook Gerardus Majella heeft binnen haar muren de zorg voor mensen, die ook uit de Siepelstad komen en graag terugkeren naar hun roots.

12. Senioren Ootmarsum
De vroegere Katholieke Bond Ouderen (KBO) is opgegaan in ‘Senioren Ootmarsum’. Zij vertegenwoordigen een grote doelgroep, want we worden met elkaar ‘steeds ouder’. Om jaarlijks een dagtocht mogelijk te maken, die voor iedere deelnemer financieel haalbaar is, is er geld nodig. Samen een dagtocht met de bus en daarna deze tour afsluiten met een afsluitend diner bij een plaatselijke horecagelegenheid in Ootmarsum. Het is een uitlaatklep voor vele senioren, die vaak alleen en soms zelfs in eenzaamheid uitkijken naar deze activiteit. Een groepsgebeuren, waardoor er ook weer nieuwe onderlinge contacten ontstaan.

13. Het Damast
Het Damast bestaat 12,5 jaar en is na dit koperen jubileum wel toe aan een opknapbeurt en nieuwe aankleding. Deze locatie is er voor alle inwoners in en om Ootmarsum. Van jong tot oud maakt gebruik van Het Damast. Harmonie Caecilia, de muziekschool, de EHBO, de Vogelvereniging, de tafeltennisvereniging, de Open Eettafel en nog veel meer gebruikers hebben een mooie, vertrouwde plek in Het Damast gevonden.  Hoe mooi is het dan dat de uitstraling gericht is om deze locatie nog meer aantrekkelijk wordt gemaakt.  

14. De Meander
Het team, de ouderraad en andere betrokkenen willen graag een vergroening van het schoolplein. Helemaal passend om bezig te zijn met het milieu. De leerlingen zijn zelf ook al heel actief door textiel te verzamelen. Dit levert punten op voor een groener schoolplein. Een dergelijk schoolplein daagt leerlingen veel meer uit om te klimmen, te klauteren en verstoppertje te spelen. Daarnaast brengt het de kinderen in contact met de natuur.

Tekst m.m.v. Peter Baanstra

 

Aanmelden als doel

Heb jij een doel om aan te melden voor de komende editie?
Klik dan op: Ik wil graag een doel aanmelden voor de komende editie van het Glazen Huis Ootmarsum en vul het formulier in.

Let op: deze aanmelding geldt voor onze 14e editie in 2025 en kan uitsluitend via bovenstaande link.