LUISTER NU

 BEKIJK NU

 GERARD HULSINKPLEIN

 INFO@GLAZENHUISOOTMARSUM.NL

 06-5555-3738

Doelen

Glazen Huis Ootmarsum zet zich in voor negen goede doelen

In de periode van 6 tot en met 23 april konden belangstellenden zich opgeven als goed doel bij het Glazen Huis Ootmarsum. Vele instanties, verenigingen en organisaties hebben zich in die periode gemeld bij de organisatie om in aanmerking te komen om financiële ondersteuning te krijgen. “Het was een moeilijke, maar tegelijkertijd een mooie taak om de goede doelen voor het Glazen Huis Ootmarsum 2023 te mogen kiezen. Na het nodige wikken en wegen zijn het uiteindelijk negen doelen geworden, waarvoor wij ons in de week van 30 augustus tot en met 3 september in willen zetten. Als we met steun van velen een mooi bedrag kunnen ophalen, dan kunnen we deze doelen heel erg blij maken,“ is de mening van de enthousiaste organisatie van het Glazen Huis.

Veel variatie in de negen doelen
De goede doelen zijn heel gevarieerd en bedienen in feite samen de gehele bevolking in Ootmarsum en in buurgemeenten of buurschappen. Veelomvattend dus. De volgende instanties, stichtingen, organisaties of verenigingen zijn uitgekozen: 1. Bibliotheek Ootmarsum; 2. Toneelvereniging Ootmarsum; 3. Sinterklaasintocht; 4. Molen Oude Hengel; 5. Huize Franciscus; 6. KPJ Ootmarsum; 7. Oldtimerfestival Tilligte; 8. Boerderijcampus; 9. KV Wilskracht.

Waar gaat de opbrengst naar toe?

De bibliotheek gaat vermoedelijk aan het einde van dit jaar naar ’n Emter. De verbouwing is inmiddels in volle gang. De opzet van de bieb wordt heel anders, want deze krijgt een breder maatschappelijk karakter. Het is niet enkel meer een uitleen van boeken en muziek, maar wordt ook een plek van hulp (bijvoorbeeld bij digitale vragen, belastingaangifte, etc.), informatie-uitwisseling en ontmoeting. De grootste wens van het bestuur van de bieb is om een Smartbord, laptops en dergelijke aan te schaffen

Toneelvereniging Ootmarsum vieren in 2023 hun 50-jarig bestaan. In dit jubileumjaar willen ze extra uitpakken met het moderniseren en uitbreiden van hun attributen. Te denken valt aan decorstukken, kleding en spullen voor licht en geluid.

Sinterklaasintocht wil de binnenkomst en aankleding van de Sint en zijn Pieten letterlijk  in een nieuw jasje steken. Dus wil het comité dat de intocht organiseert nieuwe kleding aanschaffen. Momenteel worden de pakken en de accessoires gehuurd. De groep is een stuk groter geworden en het is hun streven om met minstens 10 Pieten en uiteraard één Sinterklaas mee te doen aan de Ootmarsumse intocht om er een mooi feest voor de kinderen van te maken en hen daardoor ook meer aandacht te kunnen geven.

De molen van Oude Hengel draait inmiddels al weer een aantal jaren onder de bezielende leiding van een aantal molenaars en enthousiaste vrijwilligers. Er is echter geen keuken en ook geen sanitaire mogelijkheid in de molen, die ook niet verwarmd kan worden. De molenstichting is wil daarom graag een plek creëren waar dat wel mogelijk is.

Huize Franciscus doet veel voor haar bewoners, maar bij warm en mooi weer kunnen deze mensen niet buiten zitten. Er zijn namelijk geen geschikte parasols. Zorggelden kunnen hiervoor niet worden aangewend. Met de aanschaf van twee grote parasols kan al in een grote behoefte worden voorzien.

KPJ Ootmarsum is een jonge enthousiaste club, die als doel heeft om de jongeren uit Ootmarsum bij elkaar te brengen om zo wat voor elkaar te kunnen betekenen. Zij willen graag de opbrengst van het Glazen Huis besteden aan het aanbieden van een EHBO-cursus om ook als jongere bij te dragen aan de veiligheid in en om Ootmarsum. Tevens willen ze in 2024 heel graag een Zomersportfestival organiseren.

Oldtimer festival Tilligte wil graag het cultureel erfgoed in stand houden. Daarom komen er het eerste weekend van september oldtimers, trekkers, vrachtwagens, auto’s en tweewielers uit binnen – en buitenland naar Tilligte.
De Oldtimerclub Tilligte wil graag bezoekers en deelnemers in een ontspannen sfeer bij elkaar brengen. Vanwege de corona kon het evenement een aantal jaren niet doorgaan. Er waren in die jaren wel de vaste lasten, die betaald moesten woerden. Hun doel is om de bezoekers voor een zo klein mogelijk bedrag of gratis toegang tot het terrein te geven. Dit om in deze dure tijden toch iedereen een kans te geven om het evenement  bezoeken.

De boerderijcampus is de overkoepelende naam voor  twee zorgboerderijen:  Erve Remerman in Denekamp en Erve Meinders in Tilligte. Voor de gasten wordt al een tijdje gespaard voor een zogenoemd huifbed met tillift. Een huifbed is een stalen constructie, waarin twee getrainde paarden lopen. Tussen de twee paarden wordt een zeil gespannen, waarop de deelnemer kan liggen. Door de beweging van de paarden, de warmte en de sfeer werkt  een huifbed ontspannend en masserend.

KV Wilskracht is de klootschietersvereniging uit Agelo. Zij willen graag het clubhuis renoveren. De thuisbasis heeft echt een update nodig en het wordt een grondige renovatie met een nieuwe vloer, plafond, bar en het vervangen van de toiletgroep. Indien mogelijk willen de klootschieters het gebouw uitbreiden en voorzien van een pui. Dit alles gebeurt zoveel mogelijk met eigen leden om de kosten te drukken. Maar het blijft natuurlijk een dure verbouwing.

De verdeelsleutel van de goede doelen is dat de Bibliotheek 20 % van de opbrengst tegemoet mag zien en de overigen 10%.

Tekst m.m.v. Peter Baanstra